20/02/2013

656. Anna de Noailles : un autre portrait

Jacques Èmile Blanche
Portrait d'Anna de Noailles
1914-1919. Huile sur toile 90 X 90 cm
 

Strasbourg, Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

655. Anna de Noailles : portrait

Kees Van Dongen : Anna de Noailles

Anna de Noailles. Sophie Krebs, comisarul expoziţiei, mărturisea: „Noi am vrut să demonstrăm cum artistul avangardei evoluează către noi provocări. Se observă că el basculează între avangardă şi o pictură a societăţii mondene. Am constatat că nu există o diferenţă clară între perioada fovistă şi cele mondenă sau demimondenă. Noile staruri şi noile îmbogăţite formau acea societate foarte amestecată a «anilor nebuni», asupra căreia el aduce o privire destul de crudă, deşi mijloacele sale nu încetează de a fi foarte moderne. Culoarea a rămas un element primordial în stilul său, fovismul şi anarhismul nu au dispărut în monden".

 Sophie Krebs, commissaire de l'exposition, a déclaré: «Nous avons voulu montrer comment un artiste avant-gardiste évolue vers de nouveaux défis. Il est à noter qu'il permet de basculer entre l'avant-garde et d'une société de peinture à la mode. Nous avons constaté qu'il existe une différence marquée entre fovistă et à la mode ou de demi-mondaine. Nouveau étoiles et enrichi de nouveaux formé la société très hétérogène des «années folles», à laquelle il apporte assez de brut, bien que ses moyens ne cesse jamais d'être très moderne. La couleur demeure un élément essentiel dans son style, le fauvisme et l'anarchisme ont disparu à la mode ". (traduction approximative fournie par Google traduction)

 Source : http://www.cotidianul.ro/culori-impudice-si-scene-fierbinti-140218/